Lördag 9:e mars

Nu på lördag kommer vi från kl 10.00 börja med en om möblering på gymmet.  Del 1
Vi börjar med att spinningcylarna kommer flyttas upp till det som i dag är strechrum.  Stechrumsdelen kommer vara utanför toaletterna och maskinerna där kommer flyttas  till stora salen.

Vi börjar kl 10.00 och frivilliga är välkomna att hjälpa till 😀

 

Del 2 och Del 3 kommer ske inom kort.

hälsingar

Personalen på Wellness4life